cham-ngon-cuoc-song

Tổng hợp 39+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất mọi thời đại

Posted: February 22, 2023 in Châm ngôn cuộc sống
Tags: châm ngôn, châm ngôn cuộc sống,

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ “sáng mắt ra” vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.

✅ Model ⭐️ 39+ Châm ngôn cuộc sống hay nhất mọi thời đại
✅ Chủ đề ⭐️ Châm ngôn cuộc sống
✅ Tổng hợp ⭐️ tinhot247.vn
cham-ngon-cuoc-song
Châm ngôn cuộc sống – Phần 1

Chiến tranh là khoa học của sự hủy diệt. – War is the science of destruction.
Tác giả: John Abbott

Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số quan điểm đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.

I’ve always felt that a person’s intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.
Tác giả: Abigail Adams

Tôi bắt đầu cho rằng mọi giây phút của cuộc đời đều không cần đến sự bình lặng. Con người sinh ra để hành động, và cả sự ồn ào nữa.

I begin to think, that a calm is not desirable in any situation in life. Man was made for action and for bustle too, I believe.
Tác giả: Abigail Adams

Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Morality is a private and costly luxury.
Tác giả: Henry Brooks Adams

Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen.

Chaos often breeds life, when order breeds habit.
Tác giả: Henry Brooks Adams

Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.

This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.
Tác giả: John Adams

Sự lạm dụng ngôn từ là công cụ lớn nhất của lối mánh khóe và ngụy biện, của các đảng phái, bè lũ và phe cánh trong xã hội.

Abuse of words has been the great instrument of sophistry and chicanery, of party, faction, and division of society.
Tác giả: John Adams

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do.

Property is surely a right of mankind as real as liberty.
Tác giả: John Adams

Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó.

Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people.
Tác giả: John Adams

Sự thật là những điều bướng bỉnh; và cho dù mong muốn, khuynh hướng, tiếng gọi lòng nhiệt huyết của chúng ta có như thế nào, chúng không thể thay đổi được sự thực và bằng chứng.

Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passions, they cannot alter the state of the facts and evidence.
Tác giả: John Adams

Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.

In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.
Tác giả: Henry Brooks Adams

Cách bảo vệ tự do là đặt nó vào tay nhân dân, cũng có nghĩa là cho họ sức mạnh trong mọi lúc để bảo vệ nó một cách hợp pháp và trước các tòa án công lý.

The way to secure liberty is to place it in the people’s hands, that is, to give them the power at all times to defend it in the legislature and in the courts of justice.
Tác giả: John Adams

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.
Tác giả: John Adams

Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.

Practical politics consists in ignoring facts.
Tác giả: Henry Brooks Adams

Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.

No one means all he says, and yet very few say all they mean.
Tác giả: Henry Brooks Adams

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.

Great is the guilt of an unnecessary war.
Tác giả: John Adams

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.

Fear is the foundation of most governments.
Tác giả: John Adams

Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.

Liberty, according to my metaphysics is a self-determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.
Tác giả: John Adams

Quyền của một quốc gia để hành quyết một tên bạo chúa khi cần thiết không thể bị nghi ngờ, cũng như việc treo cổ một tên cướp hay giết một con bọ chét.

The right of a nation to kill a tyrant in case of necessity can no more be doubted than to hang a robber, or kill a flea.
Tác giả: John Adams

Những người bình thường duy nhất là những người mà bạn không biết rõ lắm.

The only normal people are the one’s you don’t know very well.
Tác giả: Alfred Adler

Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life.
Tác giả: Henri Frederic Amiel

Quyền lực thường nghĩ mình có linh hồn vĩ đại hơn và tầm nhìn bao quát hơn nhiều những gì mà kẻ yếu có thể hiểu được.

Power always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak.
Tác giả: John Adams

Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.

Let justice be done though the heavens should fall.
Tác giả: John Adams

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.
Tác giả: Alfred Adler

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.
Tác giả: Henri Frederic Amiel

 

Hình ảnh liên quan

tong-hop-39-cau-cham-ngon-cuoc-song-hay-nhat-moi-thoi-dai

Tổng hợp Những Câu Châm Ngôn Hay Trong Cuộc Sống 2023

March 10, 2023

Dưới đây là những câu châm ngôn hay trong cuộc sống mà chúng tôi sưu tầm để gửi tới các bạn để giúp mọi người có thêm kiến thức trong cuộc sống. Hãy dành một chút thời gian để đọc lại những câu châm ngôn hay này các bạn nhé!

Chi tiết >