Tags ‘Akai Shuichi’

[Bí ẩn] về cái chết của thành viên tổ chức áo đen Akai Shuichi

February 21, 2023

Akai Shuichi liệu có phải thật sự đã chết? Akai đã bị Rena bắn chết. Ngay lúc này Bourbon xuất hiện, vậy Bourbon là ai? Việc gì đã xảy ra vào khoảnh khắc đó?? Sự thật là gì?? Diễn biến cái chết của Akai Shuichi: Vì cứu thoát được Kir (nhân viên CIA – Rena… Continue reading [Bí ẩn] về cái chết của thành viên tổ chức áo đen Akai Shuichi

Chi tiết >