22 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

BẢNG XẾP HẠNG KHẢ NĂNG SUY LUẬN TRONG CONAN

Bảng gồm 14S, 36A, 49B, 14C, 7D, 6E.
Nhân vật liền trái giỏi hơn hoặc bằng.
? là chưa xác định, đó là bậc thấp nhất của nhân vật ấy.

 10 YẾU TỐ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SUY LUẬN

1/ hiểu biết về các vụ án: ít, vừa, nhiều, rất nhiều
2/ quan sát: ít, trung bình, khá, tốt, rất tốt
3/ gợi ý: cần, không cần, cần bao nhiêu
4+5/ phân tích (biết/không biết, logic/phi logic, toàn bộ/một số) + kinh nghiệm tiếp cận và điều tra vụ án (ít, nhiều): 2 điểm này gộp làm 1 và chấm theo thang từ 1 đến 6.
6/ độ kĩ lưỡng: thấp, vừa, cao, rất cao
7/ tốc độ: chậm, vừa, nhanh, rất nhanh
8/ khả năng tìm ra chân tướng: có, không, chân tướng cấp b/a/s
9/ lập kế hoạch: có, không, bao nhiêu, tinh vi đến đâu
10/ đề phòng trước các biến cố: không có, ít, tương đối, nhiều

6 MỨC ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH + KINH NGHIỆM

2 điểm bù trừ cho nhau. Có những người nhiều kinh nghiệm nhưng phân tích không phải thế mạnh, và ngược lại, có những người phân tích tốt nhưng chưa từng hoặc ít gặp vụ án.
Gồm 5 mức cơ bản – ít+ít, ít+vừa, vừa+vừa / ít+nhiều, vừa+nhiều, nhiều+nhiều.
Và 1 mức đặc biệt chỉ dành cho S1: phân tích vượt ngoài giới hạn (Yusaku) và kinh nghiệm vượt ngoài giới hạn (Renya)

YẾU TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG TRÌNH SUY LUẬN

Tính cách, độ nghiêm túc, độ tập trung, trí nhớ, tuổi tác, gia đình và tính chất công việc cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng suy luận.
+ hầu hết dân ngoài giới điều tra trinh thám ở bậc thấp (C, D, E)
+ các cảnh sát và thành viên mafia đều ở mức khá B trở lên
+ các thám tử đều ở mức giỏi (A) trở lên
+ tuổi càng cao suy luận càng giỏi. Tuy nhiên, khi quá tuổi trung niên (60) thì thường trình suy luận sẽ giảm dần, dù vẫn có những ngoại lệ (chủ yếu là ở bậc A trở lên).
+ bậc S gồm người nổi tiếng của giới trí tuệ, sếp lớn chỉ huy cơ quan hoặc tổ chức và tội phạm cấp quốc tế.
+ Shukichi nhờ thừa hưởng bố mẹ bậc S và siêu trí nhớ nên lọt top S3.
+ Kogoro nhiều lúc vì thiếu nghiêm túc và hồ đồ nên từ A2 có thể rớt xuống các bậc thấp hơn, trường hợp thấp nhất là D. Yamamura vì thói mê tín và những kết luận siêu nhảm mà rớt xuống bậc E.
+ RUM (S2) muốn giấu năng lực nên chỉ thể hiện trình A1 khi là Wakita.

 


BẬC E – YẾU (trình độ trẻ con)

Chỉ hiểu được vài chi tiết cơ bản nếu được giải thích, quan sát ít, phân tích + kinh nghiệm ở mức 1, độ kĩ lưỡng thấp, tốc độ chậm, không tìm được chân tướng, không lập được các kế hoạch, không đề phòng trước các biến cố.

Gồm: Yamamura, Ayumi, Apollo, Toji, Maria, Genta


BẬC D – TRUNG BÌNH (trình độ thiếu niên – thanh thiếu niên bình thường)

Hiểu một số chi tiết cơ bản nếu được giải thích, quan sát từ trung bình đến khá, phân tích + kinh nghiệm mức 2, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ chậm, không tìm được chân tướng, không lập được các kế hoạch, không đề phòng trước các biến cố.

Gồm: Kogoro gà mờ, Sonoko, Misae, Okita, Nakamichi, Hina, Mitsuhiko.


BẬC C – TRÊN TRUNG BÌNH (trình độ người lớn bình thường)

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản, hiểu một số điều nâng cao khi được giải thích, quan sát khá, phân tích + kinh nghiệm mức 2-3, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ vừa, không tìm được chân tướng, không lập được các kế hoạch, không đề phòng trước các biến cố.

Gồm: Agasa, Tequila, Jii, Kobayashi, Midori, Genji, Fusae, Shibuya, Shiro, Tomoko, mẹ Miwako, Ayako, Sugihito, Azusa.


BẬC B – KHÁ (trình độ cảnh sát, đặc vụ bình thường)


Bậc B3 – Khá bậc III

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản, hiểu được một số chi tiết nâng cao khi được giải thích, quan sát khá, phân tích + kinh nghiệm mức 3, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ vừa, tìm được vài chân tướng cấp b, không lập được các kế hoạch cấp b, không đề phòng trước các biến cố hoặc có đề phòng nhưng không đủ xa.

Gồm: Yukiko, Vodka, Takagi, Jugo, Otaki, Sango, Akemi, Ran, Yumi, Megure, Nakamori, Camel, Chaki, Aoko, Jirokichi, Kazuha, Naeko, Chiba, Araide, Makoto, Sakurako, Yoko, Higo, Hide.


Bậc B2 – Khá bậc II

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản, hiểu được các chi tiết nâng cao khi được giải thích, quan sát khá, phân tích + kinh nghiệm mức 3, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ vừa, tìm được một số chân tướng cấp b, lập được vài kế hoạch cấp b, không đề phòng trước các biến cố hoặc có đề phòng nhưng không đủ xa.

Gồm: Atsushi, Elena, Miwako, Ai, Matsumoto, Yuminaga, Pisco, Korn, Chianti, Kusuda, Itakura, Snake, Terumi, Chihaya.


Bậc B1 – Khá bậc I

Tự hiểu được các chi tiết nhưng cần được giải thích vài điều nâng cao, quan sát khá, phân tích + kinh nghiệm mức 3-4, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ vừa, tìm được các chân tướng cấp b, lập được các kế hoạch cấp b, không đề phòng trước các biến cố hoặc có đề phòng nhưng không đủ xa.

Gồm: James, Jodie, Ayanokoji, Shiratori, Yui, Eri, Eisuke, Kazami, Shizuka, Minerva, Akako.


BẬC A – GIỎI (trình độ thám tử giỏi, cảnh sát giỏi) 


Bậc A3 – Giỏi bậc III

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản và nâng cao, quan sát tốt, phân tích + kinh nghiệm mức 4, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ vừa, tìm được chân tướng cấp a nhưng cần một số gợi ý, lập được các kế hoạch cấp b, không đề phòng trước các biến cố hoặc có đề phòng nhưng không đủ xa.

Gồm: Vermouth, Iori, Masayoshi, Matsuda, Hiromitsu, Hagiwara, Chikara?, Irish, Curacao, Masumi, Rena, Kaori?, Narumi, Natsuki, Chikage?, Junya.


Bậc A2 – Giỏi bậc II

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản và nâng cao, quan sát tốt, phân tích + kinh nghiệm mức 4-5, độ kĩ lưỡng vừa, tốc độ nhanh, tìm được chân tướng cấp a nhưng cần vài gợi ý, lập được vài kế hoạch cấp a, đề phòng xa 1-2 bước.

Gồm: Kaito, Ethan, Date, Hakuba, Mogi, Soda, Senma Furuyo, Kogoro nghiêm túc, Senma Kyosuke?.


Bậc A1 – Giỏi bậc I

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản và nâng cao, quan sát rất tốt, phân tích + kinh nghiệm mức 5, độ kĩ lưỡng cao, tốc độ nhanh, tự tìm được chân tướng cấp a, tìm được vài chân tướng cấp s khi có một số gợi ý, lập được các kế hoạch cấp a, đề phòng xa 1-2 bước.

Gồm: Conan, Shuichi, Kuroda, Takaaki, Rei, Wakita, Kansuke, Heiji, Momiji, Chosuke, Toshiro


BẬC S – SIÊU ĐẲNG (trình độ siêu thám tử)


Bậc S3 – Siêu bậc III

Tự hiểu được các chi tIết cơ bản và nâng cao, quan sát rất tốt, phân tích + kinh nghiệm mức 5, độ kĩ lưỡng cao, tốc độ nhanh, tự tìm được một số chân tướng cấp s nhưng cần vài gợi ý, lập được vài kế hoạch cấp s, đề phòng xa tương đối.

Gồm: Mary, Wakasa, Gin, Shukichi, Asaka?, Ginshiro, Corbeau, Koji?.


Bậc S2 – Siêu bậc II

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản và nâng cao, quan sát rất tốt, phân tích + kinh nghiệm mức 5, độ kĩ lưỡng rất cao, tốc độ nhanh, tìm được các chân tướng cấp s, chỉ cần 1-2 gợi ý, lập được một số kế hoạch cấp s, đề phòng xa tương đối đến nhiều bước.

Gồm: RUM, Toichi, Tsutomu


Bậc S1 – Siêu bậc I

Tự hiểu được các chi tiết cơ bản và nâng cao, quan sát rất tốt, phân tích + kinh nghiệm mức 6, độ kĩ lưỡng rất cao, tốc độ rất nhanh, tự tìm được các chân tướng cấp s, không cần hoặc chỉ cần 1-2 gợi ý, lập được các kế hoạch cấp s, đề phòng xa nhiều bước.

Gồm: Renya, Yusaku, Heizo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

4,356Thành viênThích
894Người theo dõiTheo dõi
657Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết mới nhất