04/05/2018, Lượt xem: 108

Người yêu tôi và bạn thân khác giới của anh chơi với nhau đã 15 năm. Tôi đã tin tình bạn khác giới của 2 người là có thật, cho đến khi chị bạn thân nhắn cho tôi nói nói sẽ cạnh tranh đến lúc nào chúng tôi cưới nhau mới buông tha cho người yêu tôi.

Điểm nhấn

Tìm kiếm nhiều nhất